Koronapandemien – Tiltak fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet av 23. mars 2020

Stortinget sluttet seg lørdag 21. mars til regjeringens forslag om en låne- og garantiordning på til sammen 100 milliarder kroner. Halve beløpet er satt av til en løsning der staten gjennom et fond garanterer for 90 % av beløpet i nye lån til små og mellomstore bedrifter inntil 50 MNOK. Dette tiltaket rettes mot bedrifter […]