Svar fra ESA om skatteFUNN

Avklaringer fra ESA vedrørende skatteFUNN-ordningen og forbudet i statsstøtteregelverket mot å gi offentlig støtte til foretak i vanskeligheter.