Søk SkatteFUNN tidlig!

Søk SkatteFUNN allerede nå og kom først i køen når søknader skal behandles.

Vi oppfordrer alle bedrifter til å søke SkatteFUNN tidlig på året! Da er veiledningsmulighetene bedre, og saksbehandlingstiden kortere.