Regjeringen foreslår økt bevilgning på 500 mill. kroner til ordningen med ekstraordinært innovasjonstilskudd i 2021.  Foto:

500 mill. ekstra til utviklingsprosjekter

Kristian Rasmussen

Regjeringen foreslår økt bevilgning på 500 mill. kroner til ordningen med ekstraordinært innovasjonstilskudd i 2021.

Ordningen, som forvaltes av Innovasjon Norge, retter seg mot små og mellomstore bedrifter. Formålet er å sikre gjennomføring av utviklingsprosjekter, tross likviditetsutfordringer. Midlene skal bidra til å stimulere bl.a. produkt- og tjenesteutvikling, strategi- og kompetanseutvikling, FoU-aktiviteter og investeringer.

Godt mottatt

Forslaget kommer som del av en ny økonomisk tiltakspakke fra regjeringen 29. januar på til sammen 16,3 mrd. kroner. I mars 2020 la regjeringen fram en milliardpakke som inkluderte innovasjons- og etablerertilskudd på til sammen 2,6 mrd. kroner. Ordningen ble godt mottatt i næringslivet.

Qbird fikk gleden av å jobbe sammen med en lang rekke bedrifter i søknadsprosessen. Dessverre var så godt som hele rammen bundet opp i tilsagn mot slutten av 2020.

Klare for å satse

Vi vet at det er mange bedrifter som sitter klare med gode utviklingsprosjekter, og at satsingen med ekstraordinært innovasjonstilskudd vil gi flere nye utviklingsprosjekter. Derfor er det gledelig at regjeringen ønsker å videreføre ordningen i år.

Mer informasjon om forslaget finnes i Prop. 79 S (2020-2021). Sakens behandling i Stortinget kan følges her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=83210

DEl denne artikkelen
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Full åpenhet og ingen bindinger

Vi vil konkurrere på kvalitet, ikke pris og praktiserer derfor full åpenhet om våre honorarer og oppdragsavtaler helt uten bindinger.

Vi hjelper deg å
realisere!

Qbird har hjulpet en rekke norske bedrifter med å etablere og sikre finanisering av utviklingsprosjekter. Vi har lang erfaring med innovasjonsprosesser både fra næringsliv og virkemiddelapparat. Vårt mål er å begrense risiko og realisere vekstpotensialet i din bedrift.

Ved bruk av denne nettsiden samtykker du til bruk av informasjonskapsler.