Søk SkatteFUNN tidlig!

Søk SkatteFUNN allerede nå og kom først i køen når søknader skal behandles.

Vi oppfordrer alle bedrifter til å søke SkatteFUNN tidlig på året! Da er veiledningsmulighetene bedre, og saksbehandlingstiden kortere.

Svar fra ESA om skatteFUNN

Avklaringer fra ESA vedrørende skatteFUNN-ordningen og forbudet i statsstøtteregelverket mot å gi offentlig støtte til foretak i vanskeligheter.

Ny prosjektutvikler i Qbird

Vi har den store glede av å presentere vår nye kollega Kristian Rasmussen som 3. august har begynt i stilling som prosjektutvikler i Qbird AS.

Koronapandemien – Tiltak fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet av 23. mars 2020

Stortinget sluttet seg lørdag 21. mars til regjeringens forslag om en låne- og garantiordning på til sammen 100 milliarder kroner. Halve beløpet er satt av til en løsning der staten gjennom et fond garanterer for 90 % av beløpet i nye lån til små og mellomstore bedrifter inntil 50 MNOK. Dette tiltaket rettes mot bedrifter […]

Avklaring om SkatteFUNN

Finansdepartementet har den 29. november omsider avgitt en uttalelse om sin forståelse av EU-regelverket vedrørende praktisering av forbudet i statsstøtteregelverket mot å gi offentlig støtte til foretak i vanskeligheter.