slider22

Forskningsrådet har tildelt 63 mill kr til 10 prosjekt gjennom Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Merete Skårland

Qbird bistod 3 selskap, som alle fikk prosjektgodkjenning med karakter 6 eller bedre og samlet bevilget 25 av totalt utdelt 63 millioner kroner.

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet er en av våre mest samfunnsøkonomiske tilskuddsordninger. Ved siste panelbehandling bistod vi 3 selskap, som alle fikk prosjektgodkjenning med karakter 6 eller bedre og samlet bevilget 25 av totalt utdelt 63 millioner kroner.

Ti prosjekter er i siste panelbehandling i september bevilget i overkant av 63 millioner kroner gjennom Forskningsrådets program Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet (Demo2000).

Fremmer samarbeid

Forskningsrådets program har som mål å fremme samarbeid innenfor petroleumsnæringen for å sikre at det utvikles og tas i bruk ny teknologi som kan senke kostnadene på norsk sokkel, øke utvinningen, redusere klimautslippene, samt bedre helse, miljø og sikkerhet.

Det er svært gledelig at hele fem av de ti bedriftene som er tildelt midler er hjemmehørende i Rogaland. Vi i Qbird er svært stolte over å ha bistått tre av disse bedriftene som samlet er innvilget ca. 25 millioner kroner til sine prosjekter.

Neste utlysning tidlig i 2021

Gjennom denne tildelingen bevilget Porteføljestyret for petroleum gjenværende midler i programmet. Utlysningen for 2020 er derfor stengt ned. Neste utlysning av demonstrasjonsprosjekter vil være aktiv tidlig 2021. Informasjon om utlysningen vil gjøres tilgjengelig i begynnelsen av desember.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende gjennomgang dersom din bedrift har teknologi som nærmer seg moden for demonstrasjon og kvalifisering offshore eller onshore.

DEl denne artikkelen
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Full åpenhet og ingen bindinger

Vi vil konkurrere på kvalitet, ikke pris og praktiserer derfor full åpenhet om våre honorarer og oppdragsavtaler helt uten bindinger.

Vi hjelper deg å
realisere!

Qbird har hjulpet en rekke norske bedrifter med å etablere og sikre finanisering av utviklingsprosjekter. Vi har lang erfaring med innovasjonsprosesser både fra næringsliv og virkemiddelapparat. Vårt mål er å begrense risiko og realisere vekstpotensialet i din bedrift.

Ved bruk av denne nettsiden samtykker du til bruk av informasjonskapsler.