demo2000

Hovedkarakter 7 og 10 millioner fra DEMO 2000 til Hydrophilic AS

Merete Skårland

I kjølvannet av oljekrisen i 2014 er mye ledig ingeniørkapasitet benyttet til utvikling av ny ressursbesparende teknologi. Mange av disse konseptene er nå modne for en pilotering offshore. DEMO 2000 som program er derfor viktigere enn noensinne.

Hydrophilic AS – “from find to field in minutes”

I 2015 ble det det funnet hydrokarboner i 28 letebrønner på norsk sokkel. 21 av disse manglet en eller flere hydrokarbon-/vannkontakter. Når denne kontakten mangler, er det ikke mulig å vurdere omfanget av funn. Dette løses i dag ved boring av sidesteg eller avgrensningsbrønner. Hydrophilic skal sammen med fem operatører utvikle et nytt verktøy som langt på vei vil eliminere behovet for avgrensningsbrønner og dermed bidra til en betydelig reduksjon i utslipp og store besparelser for operatøren. Beregninger (basert på 2015-tall) viser at verktøyet vil innebære reduserte utslipp på ca. 43 000 tonn Co2 og ca 550 tonn Nox. I tillegg kommer betydelig reduksjon utslipp til sjø og redusert kjemikalieforbruk. Teknologien representerer også et kvantesprang mht. tid fra hydrokarboner i en letebrønn er påvist til størrelsen av funnet kan estimeres.

Prosjektet fikk hovedkarakter 7 av Forskningsrådet og har fått innvilget 10 millioner kroner i tilskudd fra DEMO 2000.

Demo2000 som verktøy for etablering av demonstrasjonsprosjekt

For å lykkes med et godt DEMO 2000-prosjekt, er det viktig å begynne tidlig. Selv om innleveringsfrist for søknad om prosjektgodkjenning ikke er før i september, anbefaler vi alle å være ferdig med definering av prosjektscope og etablering av konsortium før sommerferien.

«Søknadsprosessen i forbindelse med DEMO 2000 tvang frem en strukturert argumentasjon som gjorde arbeidet med å få med et knippe med operatører på norsk sokkel enklere. Det er urealistisk å gå fra null til full støtte fra en operatør på norsk sokkel fra den ene dagen til den neste. Dette er en prosess som må ta litt tid. Qbird – med Olav Mellemstrand i spissen – gjorde søknadsprosessen veldig mye enklere for meg som gründer. Han satte seg godt inn i teknologien Hydrophilic har utviklet, deltok på møtene med operatørene og var dermed i stand til å skrive og strukturere søknaden på en ryddig og god måte. Dette var en stor avlastning for meg som helst kun vil tenke på det tekniske» – Trond Rolfsvåg – Grunder av Hydrophilic AS.

Vi jakter nye potensielle 7-er-prosjekter:

Qbird vil i perioden frem til påske vurdere ulike kandidater for høstens DEMO 2000 -utlysning. Vi tar mer enn gjerne en uformell prat hvis din bedrift har en teknologi som nærmer seg moden for pilotering offshore- eller onshore-kvalifisering.

DEl denne artikkelen
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Full åpenhet og ingen bindinger

Vi vil konkurrere på kvalitet, ikke pris og praktiserer derfor full åpenhet om våre honorarer og oppdragsavtaler helt uten bindinger.

Vi hjelper deg å
realisere!

Qbird har hjulpet en rekke norske bedrifter med å etablere og sikre finanisering av utviklingsprosjekter. Vi har lang erfaring med innovasjonsprosesser både fra næringsliv og virkemiddelapparat. Vårt mål er å begrense risiko og realisere vekstpotensialet i din bedrift.

Ved bruk av denne nettsiden samtykker du til bruk av informasjonskapsler.