Innovasjonslån kan brukes til kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen, omstilling, utvikling, vekst og internasjonalisering.

Innovasjonslån er et tilbud til bedrifter over hele landet i de fleste næringer. Ordningen prioriterer ikke virksomheter som hovedsakelig har et lokalt eller regionalt marked. Innovasjonslån er ikke begrenset til bestemte formål, men skal ikke finansiere løpende driftsutgifter.

Det ytes ikke lån til prosjekter som er påbegynt før søknaden er mottatt av Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge kan normalt finansiere inntil 50 prosent av kapitalbehovet

Du kan lese mer om innovasjonslån på Innovasjon Norges nettsider.

Ved bruk av denne nettsiden samtykker du til bruk av informasjonskapsler.