bilde-8

Korona og virkemiddelapparatet

Merete Skårland

Tiltakene som er iverksatt for begrensing av smittespredning vil ha stor innvirkning på den enkeltes personlige frihet og vil få en betydelig negativ effekt for norsk næringsliv. Stenging og forbud av ulike arrangementer og tilbud er innført som en del av tiltakene, vil ha store konsekvenser for mange næringer og bedrifter. Vedtakene gjelder fra 12. mars og 14 dager frem – til 26. mars. Det er imidlertid forventet forlenging av tiltakene.

Statsminister Erna Solberg presenterte sammen med finansminister Jan Tore Sanner og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad i pressekonferanse i dag, forslag fra regjeringen til tiltak for å motvirke de negative effektene koronaviruset skaper for norsk næringsliv. Regjeringen vil fremlegge forslag til strakstiltak for å unngå konkurser og oppsigelser for Stortinget i dag. Forslaget inneholder en redegjørelse for låne- og garantiordninger fra Innovasjon Norge som kan avhjelpe bedriftene. Hvordan disse vil utarte i praksis forventer vi mer informasjon om allerede i neste uke.

Innovasjon Norge har allerede tilgjengelige tilskuddsordninger for kapitalstyrking, som usikrede rente- og avdragsfrie lån.

Bedrifter med vekstambisjoner som har omsetning knyttet til egenutviklede produkter/teknologi/tjenester, hvor fremtidig betjeningsevne og markedspotensial utenfor Norge kan sannsynliggjøres, vil kunne kvalifisere slik ordningen står i dag. Se: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/innovasjonslan/

For bedrifter som har mulighet til å benytte overskuddskapasitet til å utvikle egne prosjekt, kan Innovasjon Norge som et eksempel innvilge Risikolån, der inntil 50 % av lånet kan avskrives dersom prosjektet ikke lykkes. I tillegg finnes også tilskuddsordningene Miljøteknologiprogrammet og Innovasjonskontrakt som retter seg mot etablerte virksomheter.

Det er forventet en betydelig økning i antall søknader til Innovasjon Norge fremover. Vårt råd er derfor at bedrifter som har behov og kan kvalifisere for låne- eller tilskuddsordninger, etablerer kontakt med Innovasjon Norge så snart som mulig. Ved spørsmål om låne- eller tilskuddsordningene til Innovasjon Norge, ta gjerne kontakt med Olav Mellemstrand (om@qbird.no, tlf. 906 32 906)

Oppdatert 16. mars 2020

DEl denne artikkelen
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Full åpenhet og ingen bindinger

Vi vil konkurrere på kvalitet, ikke pris og praktiserer derfor full åpenhet om våre honorarer og oppdragsavtaler helt uten bindinger.

Vi hjelper deg å
realisere!

Qbird har hjulpet en rekke norske bedrifter med å etablere og sikre finanisering av utviklingsprosjekter. Vi har lang erfaring med innovasjonsprosesser både fra næringsliv og virkemiddelapparat. Vårt mål er å begrense risiko og realisere vekstpotensialet i din bedrift.

Ved bruk av denne nettsiden samtykker du til bruk av informasjonskapsler.