Close up of a white face mask protection against pandemic covid 19 coronavirus and for safety, lying on a white table

Koronapandemien – Tiltak fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet av 23. mars 2020

Merete Skårland

Stortinget sluttet seg lørdag 21. mars til regjeringens forslag om en låne- og garantiordning på til sammen 100 milliarder kroner. Halve beløpet er satt av til en løsning der staten gjennom et fond garanterer for 90 % av beløpet i nye lån til små og mellomstore bedrifter inntil 50 MNOK. Dette tiltaket rettes mot bedrifter som allerede har banklån og vil derfor ikke treffe et betydelig antall småbedrifter.

Det er nå iverksatt en rekke tiltak gjennom virkemiddelapparatet som også i større grad vil kunne avhjelpe mindre bedrifter uten eksisterende banklån.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Det gjelder både tilskudd, lån og garantier.

Følgende tiltak iverksettes med sikte på å lette tilgangen til Innovasjon Norges samlede rammer på 7 milliarder kroner:

 • Innovasjon Norge setter ned rentene med 1,0 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån. Dette gjelder nye lån fra 23. mars og for løpende lån fra 15. april.
 • Forenkling av prosessen for søknader om avdragsutsettelse. Ordningen er for bedrifter som er preget av koronapandemien. Det innvilges i hovedsak et års avdragsutsettelse.
 • Det legges opp til et større bidrag til finansiering enn normalt gjennom å utnyttelse av handlingsrommet i statsstøtteregelverket.
 • Det åpnes for etablering av innovasjons- og risikolån med lavere krav til sikkerhet enn ordinære krav.
 • Det åpnes for flere og større forprosjekter innenfor Miljøteknologiordningen og Innovasjonskontrakter.
 • Kravet til bidrag fra pilotkunder i forbindelse med Innovasjonskontrakter halveres.
 • Det åpnes for at kunder som opplever forsinkelser, får mer tid til å ta stilling til tilsagn om finansiering. Frister for utbetaling kan forlenges.
 • For markedsavklaringstilskudd og kommersialiseringstilskudd økes andelen tilskudd Innovasjon Norge kan gi fra 50 prosent til 75 prosent av de totale kostnadene. For kommersialiseringstilskudd åpnes det for en høyere andel interne kostnader, inkludert lønn. Dette gjelder nye prosjekter og betyr at kravet til annen kapital reduseres betydelig.
 • Oppstartlån øker fra maksimalt 1,5 millioner kroner, til 2 millioner. Det stilles ikke økte krav til kausjon eller egenkapital.
 • Rentefritak i seks måneder på eksisterende og nye oppstartlån. Oppstartlånene er avdragsfrie i fire år.
 • Oppstartsbedrifter som har mottatt kommersialiseringstilskudd får også mulighet til å motta oppstartlån. Tidligere har det bare vært mulig å motta støtte fra en av ordningene. Endringen gjelder både eksisterende og nye kunder.
 • Justering av interne rutiner for å behandle søknader så raskt som mulig.

Les mer om Innovasjon Norge og iverksatte tiltak her.

Forskningsrådet

Forskningsrådet har iverksatt en rekke tiltak for å søke å avhjelpe sine søkere og næringslivet i en vanskelig situasjon

 • Forskningsrådet starter med løpende mottak av søknader om støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) og vil innvilge nye prosjekter tre eller fire ganger i løpet av 2020 mot normalt en gang årlig med søknadsfrist i oktober.
 • Det er satt av i overkant av 1,2 milliarder kroner til IPN-prosjekter i år. Denne rammen er under løpende vurdering.
 • Forskningsrådet vil bruke statsstøtteregelverkets handlingsrom med hensyn til støttegrad og vurdere størrelse og form for egenandeler i prosjekter.
 • Det legges opp til hurtigbehandling av SkatteFUNN – tre uker – frem til sommeren.
 • SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av situasjonen, kan innvilges ett års forlengelse.

Les mer om Forskningsrådet og iverksatte tiltak her.

Det er ventet en egen pakke myntet på oppstartsbedrifter fredag 27. mars.

Vårt råd er at bedrifter som har behov og kan kvalifisere for slike ordninger, etablerer kontakt med Innovasjon Norge/Forskningsrådet så snart som mulig. Har du spørsmål om låne- eller tilskuddsordningene, ta gjerne kontakt med Olav Mellemstrand (om@qbird.no, tlf. 906 32 906).

DEl denne artikkelen
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Full åpenhet og ingen bindinger

Vi vil konkurrere på kvalitet, ikke pris og praktiserer derfor full åpenhet om våre honorarer og oppdragsavtaler helt uten bindinger.

Vi hjelper deg å
realisere!

Qbird har hjulpet en rekke norske bedrifter med å etablere og sikre finanisering av utviklingsprosjekter. Vi har lang erfaring med innovasjonsprosesser både fra næringsliv og virkemiddelapparat. Vårt mål er å begrense risiko og realisere vekstpotensialet i din bedrift.

Ved bruk av denne nettsiden samtykker du til bruk av informasjonskapsler.