Kristian Rasmussen

Prosjektutvikler

Kristian er sivilingeniør og har erfaring fra Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet og NVE. Kristian kjenner den samfunnsmessige konteksten, herunder regulatoriske rammeverk og virkemidler, særlig i energisektoren. Tidligere har han arbeidet med energisystemanalyser, energiplanlegging og bærekraftsanalyser.

Erfaring
2020 - d.d

Prosjektutvikler i Qbird AS

Bistand til FoU-bedrifter med fokus på forretningsutvikling og prosjektfinansiering.

2013 - 2020

Seniorrådgiver i Klima- og miljødepartementet

Vurdering og utvikling av mål og virkemidler i klima- og energipolitikken. Arbeid med stortingsmeldinger og strategier relevant for klimapolitikken.

2009 - 2013

Overingeniør i Norges vassdrags- og energidirektorat

Energisystemmodeller, energi- og kraftsystemanalyser, policyanalyser for det norske og nordeuropeiske kraftsystemet.

2011 - 2012

Utvalgssekretær i Energiutvalget, Olje- og energidepartementet

Analyser og vurderinger av energisituasjonen mot 2030 og 2050, utvikling i trender, energiutvikling, markedsregulering og priser. (NOU 2012:9 Energiutredningen – verdiskaping forsyningssikkerhet og miljø.)

 

Utdanning
2002 - 2009

Master i filosofi

Fordypning i Etikk og politisk filosofi
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2000 - 2006

Sivilingeniør i Energi og miljø

Fordypning i Energibruk og energiplanlegging
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Ved bruk av denne nettsiden samtykker du til bruk av informasjonskapsler.