Merete Skårland

Daglig leder

Merete er jurist og statsautorisert revisor. Hun har lang erfaring fra rådgivning med selskap, skatt og regnskap som spesialområder.

Erfaring
2019 - d.d

Daglig leder Qbird AS

2016 - 2019

Advokatfullmektig og Senior Manager Deloitte Advokatfirma

Business Tax Compliance, Legal. Hovedvekt på selskapsrett og skatterett

2012 - 2016

Manager / Senior Manager Deloitte Norway

Ansvar for egenkapitaltransaksjoner, restruktureringer/omorganiseringer og kompetanseutvikling på selskapsrettsområdet ved Audit & Advisory.

2009 - 2012

Revisjonsmedarbeider / jurist Deloitte Norway

Regnskapsrevisjon, revisjon av konkursbo, kontrollhandlinger, internrevisjon, avtalerevisjon.

Utdanning
2008 -2009

Master Regnskap og Revisjon

Norges Handelshøyskole (NHH)

1994 - 2000

Cand. Jur.

Universitetet i Bergen (UiB)

Ved bruk av denne nettsiden samtykker du til bruk av informasjonskapsler.