Miljøteknologiordningen

Miljøteknologiordningen retter seg mot bedrifter som kan svare godt på spørsmålet: «Hvordan bidrar vårt prosjekt til å løse et miljøproblem?»

Miljøteknologi omfatter teknologier, prosesser, løsninger og tjenester som er bedre for miljøet enn det som brukes i dag, og dreier seg både om teknologi og kunnskap. 

Gjennom miljøteknologiordningen kan bedrifter få tilskudd til utvikling, bygging og testing av ny miljøteknologi. Formålet med ordningen er å gi bedrifter mulighet for å få testet ut sine løsninger før kommersialisering, og sikre at produktene blir tilpasset de nasjonale og internasjonale markedene de skal konkurrere i. Tilskuddet reduserer risikoen i prosjektet for bedriften og øvrige investorer.

Miljøteknologiordningen kan bidra til finansiering i ulike faser av et utviklingsprosjekt.

Miljøteknologiordningen retter seg primært mot leverandørbedrifter som utvikler miljøteknologi for salg, men kan også omfatte utvikling av løsninger til eget bruk. Den aktuelle løsningen må kunne repeteres og spres. Det innebærer enten at løsningen i seg selv kan selges til andre, eller at prosjektet resulterer i en mer varig og mer miljøvennlig endring i produksjons- eller distribusjonsmåten av sluttprodukter.

Målet med ordningen er å stimulere utviklingen av teknologi som redusere miljøpåvirkningen og begrenser forurensing ved eksempelvis å utvikle mer effektiv ressurshåndtering. For å kvalifisere til støtte må teknologien være nær kommersialisering. Det gis støtte å gjennomføre prosjektering og utvikling, investeringskostnader og testing av teknologien. I søknaden må miljøeffekten kunne tallfestes og dokumenteres, i tillegg skal teknologien være lønnsom.

Du kan lese mer om miljøteknologiordningen på Innovasjon Norges nettsider.

Ved bruk av denne nettsiden samtykker du til bruk av informasjonskapsler.