meeting

Ny prosjektutvikler i Qbird

Merete Skårland

 

Vi har den store glede av å presentere vår nye kollega Kristian Rasmussen som 3. august har begynt i stilling som prosjektutvikler i Qbird AS.

Kristian er sivilingeniør fra NTNU med studieretning Energi og miljø og har supplert med en mastergrad i filosofi. Han kommer til oss fra stilling som seniorrådgiver Analyse- og virkemiddelseksjonen  i Klima- og miljødepartementet.

Gjennom erfaring fra fra Klima-og miljødepartementet og Olje- og Energidepartementet har Kristian opparbeidet en solid forståelse av markeder, rammevilkår og utviklingstrekk, særlig i energi- og petroleumssektoren.

Han har også inngående erfaring fra arbeid med rammevilkår og statlige virkemidler i flere andre sektorer, samt over departementenes innovasjonspolitikk og aktører på innovasjonsfeltet.

Kristian har deltatt i flere strategi- og meldingsprosesser de senere årene, herunder Energimeldingen, Klimastrategimeldingen og Strategi for grønn konkurransekraft. Han var i årene 2011-2012 engasjert av Olje- og energidepartementet under arbeidet med NOU 2012:9 Energiutredningen – verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø.

Vi er utrolig stolte og glade over å ha fått Kristian med på laget og gleder oss til fortsettelsen. Hans bakgrunn og kompetanse vil utgjøre et betydelig bidrag til å nå vår målsetting om å bli Norges ledende kompetansehus for utviklingsprosjekter i næringslivet.

DEl denne artikkelen
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Full åpenhet og ingen bindinger

Vi vil konkurrere på kvalitet, ikke pris og praktiserer derfor full åpenhet om våre honorarer og oppdragsavtaler helt uten bindinger.

Vi hjelper deg å
realisere!

Qbird har hjulpet en rekke norske bedrifter med å etablere og sikre finanisering av utviklingsprosjekter. Vi har lang erfaring med innovasjonsprosesser både fra næringsliv og virkemiddelapparat. Vårt mål er å begrense risiko og realisere vekstpotensialet i din bedrift.

Ved bruk av denne nettsiden samtykker du til bruk av informasjonskapsler.