Oppstartsfinansiering

Innovasjon Norge har ordninger for oppstartsfinansiering som etablerertilskudd og oppstartlån for små selskaper under 5 år. Målgruppen for etablerertilskudd og oppstartslån er bedrifter med nye innovative produkter og tjenester med vekstpotensial.

              
Markedsavklaringstilskudd

o   I den aller tidligste fasen. Definert forretningside. Tilskuddet er ment til å avklare realisme på antatt marked. Videreutvikle forretningside.

 

Kommersialiseringstilskudd

o   For prosjekter med dokumentert markedsaksept – som kan sannsynliggjøre et fremtidig vekstpotensial.

o   Kan brukes til videreutvikling av selskapet og forretningsmodell.

 

Oppstartslån

o   Oppstartlån kan finansiere utvikling og forberedelser til vekst i selskapet. Lånet vil sammen med investorkapital kunne gi mer kapital til selskapet enn et tilskudd

 

Lån eller tilskudd?

Bør man går for tilskudd eller lån eller en kombinasjon?

 

Ikke alle prosjekter kvalifiserer for tilskudd; typisk mindre teknisk komplekse prosjekte og prosjekter med lite gjenstående utviklingsarbeid

 

Lån gir lengre runway og færre krav til hvilke kostnader som godkjennes. For bedrifter med større kapitalbehov som kan sannsynliggjøre innfrielse innen 4 år, vil lån kunne være et godt alternativ.

 

Som et av tiltakene i forbindelse med koronapandemien, er det åpnet for kombinasjon av lån og tilskudd. Det er ikke avklart om muligheten for å kombinere lån og tilskudd vil videreføres i 2021. 

 

 

Du kan lese mer om oppstartfinansiering på Innovasjon Norges nettsider

Ved bruk av denne nettsiden samtykker du til bruk av informasjonskapsler.