Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Qbird samler inn og bruker personopplysninger.

Qbird, ved dalig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på www.qbird.no
Daglig leder har det daglige ansvaret for Qbirds behandlinger av personopplysninger på qbird.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.
Qbird er selv databehandler, og står for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Skylight AS er vår driftsleverandør for qbird.no.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Qbird og Skylight som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Qbird og Skylight regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk
Qbird samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på qbird.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Qbird til andre aktører.

Informasjonskapsler
Når du besøker nettstedet qbird.no registrerer vi noe informasjon om ditt besøk med en såkalt cookie. På norsk: en informasjonskapsel. Dette er en liten fil som lagres i nettleseren på enheten du bruker.

Informasjonskapselen er ikke skadelig. Den inneholder verken virus eller programmer. Det den gjør, er å lagre informasjon fra nettstedet vårt, for eksempel om når du besøkte oss sist eller data du har skrevet inn i et registreringsskjema på qbird.no.

Informasjon som samles inn på qbird.no vil aldri, under noen omstendighet, bli delt eller solgt. Den kan heller ikke identifisere deg som person, men vil kun bli brukt til å analysere brukeratferd for å forbedre nettstedet vårt.

Vi bruker Google Analytics for å analysere brukeratferd på nettsidene våre. Programmet samler opplysninger om hvilke sider som blir mest lest, hva besøkende søker etter på qbird.no m.m. Informasjonen kan ikke spores tilbake til deg. Vi bruker opplysningene til å forbedre og videreutvikle nettsiden vår.

Google tag manager
Dette er et analyseprogram som håndterer andre tagger og script, som Google Analytics. Informasjonen som lagres er ikke sporbar tilbake til deg. Den benyttes i fortløpende justeringer og tilpassinger slik at vi kan gjøre opplevelsen på qbird.no best mulig for våre brukere.

Facebook og LinkedIN pixel
På nettsiden vår, bruker vi Facebook Pixel og LinkedIn Pixel. Dette er informasjonskapsler som gjør at Facebook og LinkedIn får informasjon vedrørende ditt besøk på qbird.no. Ut i fra denne informasjonen, tilpasses annonser som vises til deg på Facebook og LinkedIn samt på innholdsnettverk til Facebook og LinkedIn på Internett. I henhold til personvernpolitikken til Facebook og LinkedIn, samles det verken inn, eller brukes informasjon, som kan benyttes til å identifisere deg som individ. Vi bruker opplysningene til å forbedre og videreutvikle nettsiden vår, samt for å gi deg relevant og tilpasset markedsføring, og for å analysere effekten av markedsføring. Du kan reservere deg mot målrettede Facebook-annonser her: Facebook cookies – Facebook Ad Preferences. Du kan reservere deg mot målrettede LinkedIn-annonser her: Manage Your LinkedIn Ads Settings

Google Displaynettverk
Bruken av Informasjonskapselen, Facebook Pixel, medfører at tredjepartsleverandører, inkludert Google, vil vise målrettede annonser på en rekke nettsteder tilknyttet deres eget innholdsnettverk. Disse annonsene er basert på interesser og tidligere nettstedsbruk. Denne målrettingen vi være med på å bidra til markedsføringen du blir eksponert i større grad er relevant for deg som bruker. I henhold til Google sin personvernpolitikk samles det ikke inn, eller brukes informasjon, som kan benyttes til å identifisere deg som individ. Du kan reservere deg mot målrettede Google annonser her: Google Ads Settings

Med mindre du har innstilt nettleseren din på å avvise informasjonskapslene, vil disse opprettes automatisk. Om du vil tillate lagring av informasjonskapsler, bestemmer du selv. Vær bare oppmerksom på at å avvise informasjonskapsler, kan påvirke funksjonaliteten på nettsidene.

Vårt formål med bruk av informasjonskapsler er å gi innhold og annonser et personlig preg, samt å kunne analysere trafikken vår. Informasjonskapslene som vi bruker kan ikke på noen måte spre skadelige programmer eller skade din datamaskin.

E-post og telefon
Qbird benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet.
Qbirds medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene etter 6 mnd, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Rettigheter
Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Qbird har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Qbirds systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Qbird ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Henvendelser om personopplysninger i Qbird kan rettes til post@qbird.no.

Ved bruk av denne nettsiden samtykker du til bruk av informasjonskapsler.