Våre priser

Vi benytter fornuftige prismodeller og oppdragsavtaler fullstendig uten bindinger. Vår prismodell gjør oss særlig aktuell for bedrifter med større FoU-prosjekter.

SkatteFUNN er en rettighetsbasert støtteordning for FoU-prosjekter i næringslivet. Vi bistår i prosessen til fast suksesshonorar, uavhengig av størrelsen på prosjektet.

For søknad innsendt mellom 1. januar og 30. april – NOK 45.000

For søknad innsendt mellom 1. mai og  og 1. september – NOK 70.000

Frist for godkjenning av prosjekt for inneværende år er 1. september.

For andre ordninger enn skatteFUNN, benytter vi en kombinert honorarmodell –  fast oppstartshonorar med tillegg av suksesshonorar på 4 %.

Oppstartshonorar beregnes på grunnlag av forventet tidsbruk mellom NOK 30.000 og NOK 50.000.

For bistand med lånesøknader har vi et oppstartshonorar på NOK 15 000 med tillegg av suksesshonorar på NOK 35 000.

Dersom det er hensiktsmessig å søke støtte fra flere ordninger eller dere har flere prosjekter dere ønsker vår bistand med, kan vi gi et samlet tilbud på forespørsel.

Vi bistår gjerne i forbindelse med rapportering og gjennomgang av kostnadsunderlag.

Dersom dere ønsker å skrive søknader selv, står dere selvsagt fritt til det. Vi ønsker å overføre kompetanse til våre kunder, slik at de kan bli i stand til å søke selv. Vi kan dersom dere har behov, selvsagt bistå med gjennomgang og innspill til deres søknader forut for innlevering til NOK 1.800 pr time.

Ved bruk av denne nettsiden samtykker du til bruk av informasjonskapsler.