vri_rogaland

Qbird blir kompetansemegler

Merete Skårland

Rogaland fylkeskommune har tildelt Qbird avtale om  kompetansemegling for VRI Rogaland.

VRI (Virkemidler for Regional Innovasjon) er Rogaland fylkeskommune og Norges forskningsråds felles støtteordning for å fremme bruk av forskning i næringslivet.

VRI Rogalands hovedmål er Mer forskning i næringslivet med følgende delmål:

  • Mobilisere flere bedrifter til å bruke forskning i forbindelse med innovasjonsarbeid
  • Øke ambisjonsnivået hos bedrifter som allerede driver forskningsbasert innovasjon

Gratis tilbud

Kompetansemeglerne er gode hjelpere som skal bistå bedrifter i å utvikle prosjekter der målet er å bruke forskning for å oppnå innovasjon.

De bidrar til å identifisere utfordringsbildet knyttet opp mot klimasmarte løsninger og aktuelle fagområder, passende virkemiddel for hvert enkelt prosjekt og rett forskningsmiljø med kompetanse på aktuell problem­stilling.

Våre kompetansemeglere er Olav Mellemstrand og Kristian Rasmussen.

Bistanden fra kompetansemeglerne er gratis for bedriftene. 

En kompetansemegler skal

  • aktivt mobilisere bedrifter til å initiere forskningsbaserte innovasjonsprosjekter
  • identifisere behovet for forskning i dialog med bedriftene
  • bistå bedriftene i å finne aktuell forskerkompetanse
  • være bindeleddet mellom bedrifter og FoU-miljø for å fremme FoU-prosjekter
  • ha god kompetanse i prosjektutvikling og være en sparringpartner for bedriften i utvikling av søknader
  • ha god kjennskap til forskningsmiljø (regionalt og nasjonalt) og næringsliv (regionalt)
  • gi veiledning inn mot det offentlige virkemiddelapparat (Forskningsrådets programmer, Regionalt forskningsfond Rogaland, Skattefunn, Horizon Europe, Innovasjon Norges programmer og andre virkemidler i fylkeskommunens portefølje)

Mer informasjon om VRI Rogaland finner dere på fylkeskommunens nettsider og

www.rogfk.no/VRI og på Facebook www.facebook.com/VRIRogaland/.

 Vi gleder oss til å sette i gang arbeidet i et meglerkorps bestående av sentrale aktører i det regionale innovasjonsøkosystemet.

DEl denne artikkelen
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Full åpenhet og ingen bindinger

Vi vil konkurrere på kvalitet, ikke pris og praktiserer derfor full åpenhet om våre honorarer og oppdragsavtaler helt uten bindinger.

Vi hjelper deg å
realisere!

Qbird har hjulpet en rekke norske bedrifter med å etablere og sikre finanisering av utviklingsprosjekter. Vi har lang erfaring med innovasjonsprosesser både fra næringsliv og virkemiddelapparat. Vårt mål er å begrense risiko og realisere vekstpotensialet i din bedrift.

Ved bruk av denne nettsiden samtykker du til bruk av informasjonskapsler.