Offentlige tilskudd i 2020

Rekordår for tilskudd til utvikling og innovasjon

Kristian Rasmussen

Kan offentlige tilskudd bidra til å realisere teknologi eller nye forretningsmodeller i din bedrift i 2021?

For å motvirke konsekvensene av korona-pandemien, styrket Stortinget i 2020 bevilgningene til innovasjon, forskning og utvikling betydelig. Qbird hjelper norske bedrifter med å etablere og sikre finansering av utviklingsprosjekter, og har merket en betydelig økt oppdragsmengde i 2020.

Norske bedrifter har vært gjennom et svært tøft år. Derfor er det gledelig å se at så mange satser på utviklingsprosjekter. Mange av våre kunder får nå støtte som bidrar til at gode idéer blir realisert.
I september 2020 tildelte Forskningsrådet 63 millioner til prosjekter i programmet Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet (Demo2000). Qbird bistod tre av disse selskapene. Samlet fikk de tildelt 25 mill. kroner.

Økte bevilginger

I kjølvannet av korona-pandemien bevilget Stortinget økte tilskudd i 2020 på 3,3 mrd. kroner under Forskningsrådet og Innovasjon Norge, herunder 2,6 mrd. kroner til innovasjons- og etablerertilskudd. Samtidig ble rammen for Innovasjon Norges låneordning økt med 1,6 mrd. kroner.

Det har vært stor pågang til ordningene, og alle søknadene rekker ikke behandling før året er omme. Disse vil bli vurdert for andre ordninger hos Innovasjon Norge, herunder Miljøteknologiordningen, Innovasjonskontrakter og Innovasjonslån.

Enova

I tillegg til en generell styrking av øvrige programmer, har Enova lansert jevnlige utlysninger innen tematiske områder, for å framskynde omstillingen i industrien. Her får bedrifter støtte til konkrete, utvalgte satsinger med nye frister annenhver måned.
Neste frist er 1. februar 2021. Les mer om ordningen og tema for utlysningen her: https://www.enova.no/bedrift/industri-og-anlegg/energi–og-klimasatsinger-i-industrien/

Innovasjonsprosjekter

Forskningsrådet lyste tidligere i år ut inntil 1,5 mrd. kroner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet. Utlysningen dekker hele bredden av norsk næringsliv, geografisk og bransjemessig.
Også her var det stor tilsøkning, og på tross av godt påfyll gjennom tiltakspakkene har Forskningsrådet meldt at hele budsjettet for 2020 vil være investert i søknader som er mottatt t.o.m. oktober.

«Grønn plattform»

Regjeringen lanserte i høst en ny ordning kalt «Grønn plattform», en felles konkurransearena under Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA. Samarbeidet skal også omfatte Enova. Foreløpig er det kommet en utlysning til forprosjekt med frist 6. januar 2021. Her kan det søkes om 100-300 000 kroner av en pott på totalt 200 mill. kroner, og med 100 % støtteintensitet.

«Grønn plattform» dekker de fleste bransjer og er ute etter samarbeids-konsortier som kan mobilisere store prosjekter. Våren 2021 kommer det mer info i en egen utlysning om hovedprosjekt, som vil kunne gi støtte til store prosjekter med støttebehov over 50 mill. kroner.

Se her for mer informasjon om forslaget til neste års statsbudsjett, som ble lagt fram i oktober. https://qbird.no/forsterket-satsing-pa-fou-i-forslag-til-statsbudsjett-for-2021/

Statsbudsjettet for 2021

En budsjettavtale mellom regjeringspartiene og FrP ble lagt fram 1. desember. Vårt hovedinntrykk er at de store linjene videreføres, men med noen mindre kutt sammenlignet med regjeringens forslag. Dette gjelder et 1 pst.-kutt på ordninger under Innovasjon Norge, totalt 28,7 mill. kroner.

Overføringene til Forskningsrådet reduseres også med 50 mill. kroner, sammenlignet med budsjettforslaget. Budsjettavtalen kan leses i sin helhet her: https://hoyre.no/aktuelt/nyheter/2020/budsjettet-er-i-boks-hoyre-sikrer-trygghet-for-folk-og-jobber/#Avtalen

DEl denne artikkelen
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Full åpenhet og ingen bindinger

Vi vil konkurrere på kvalitet, ikke pris og praktiserer derfor full åpenhet om våre honorarer og oppdragsavtaler helt uten bindinger.

Vi hjelper deg å
realisere!

Qbird har hjulpet en rekke norske bedrifter med å etablere og sikre finanisering av utviklingsprosjekter. Vi har lang erfaring med innovasjonsprosesser både fra næringsliv og virkemiddelapparat. Vårt mål er å begrense risiko og realisere vekstpotensialet i din bedrift.

Ved bruk av denne nettsiden samtykker du til bruk av informasjonskapsler.