SkatteFUNN – Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv –  er Norges klart viktigste støtteordning for forskning og utvikling i næringslivet.

 
Støtteordning for forskning og utvikling

SkatteFUNN-ordningen innebærer at bedriften kan få fradrag direkte i skatt for kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekt. Med forsknings- og utviklingsprosjekt forstås et prosjekt med sikte på å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter som antas å være til nytte for bedriften i forbindelse med utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser.

SkatteFUNN er en rettighetsbasert ordning. Det innebærer at alle som oppfyller vilkårene, har krav på fradraget.

Prosjektet søkes godkjent av Forskningsrådet for en periode på 1-3 år. Søknadsfristen er 1. september for å få godkjent prosjektet i inneværende år og dermed kunne ta med kostnader tilbake til 1. januar i søknadsåret.


Skattefradrag

Skattefradraget utgjør 19 % av kostnadene til forsknings- og utviklingsprosjektet og kommer i tillegg til det ordinære inntektsfradraget.

Krav på støtte fremsettes ved innsending av skattemelding og oppgjøret kommer med skatteoppgjøret i form av skattefradrag eller direkte utbetaling til bedrifter som går med underskudd.

SkatteFUNN er en fantastisk mulighet for alle bedrifter som ønsker å utvikle seg. Mange er ikke oppmerksomme på at det de driver med til daglig, kan gi rett til støtte.

Du kan lese mer om skatteFUNN-ordninger her.


Få de beste rådene

Qbird bistår gjerne med SkatteFUNN-søknaden. Vi kan bidra gjennom en helhetlig tilnærming til utviklingsprosessen; fra prosjektetablering og optimalisering av offentlig finansiering til oppfølging og rapportering.

Ved bruk av denne nettsiden samtykker du til bruk av informasjonskapsler.