Start video

Slik lykkes du med søknaden om tilskudd til utvikling og innovasjon

Det er mye å sette seg inn i når bedrfiten skal søke om støtte fra SkatteFUNNInnovasjon NorgeForskningsrådet eller Enova. Her er våre ti beste tips for å lykkes med søknaden.

 

Før søknaden skrives
  1. Vurder så tidlig som mulig om prosjektet kan kvalifisere for offentlig støtte. Jo tidligere en starter denne prosessen, jo større er sjansen for å lykkes. Dersom en søker støtte når prosjektet allerede er igangsatt, vil det i mange tilfeller være for seint å søke.
  1. Søk råd fra erfarne rådgivere innen etablering og finansiering av utviklingsprosjekter. Qbird kjenner alle ordningene og kan gjøre veien til en vellykket søknad kortere.
  1. Definer bedriftens mål. Finn ut hva som skal til for å nå dette målet og hva det vil koste. Hvor mye av dette kan bedriften finansiere selv og hvor mye støtte må en ha for å kunne gå i gang.
  1. Vurder de ulike tilskuddsordningene hos Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Enova. Finner du et program som passer, kontakt saksbehandler som kan ha gode innspill til en eventuell søknad. Vent med å søke til du har fått en forståelse fra saksbehandler om at en søknad på dette programmet er en god idé.
 
Søknaden
  1. Les veilederne til alle seksjonene i søknadsskjemaene og malene som skal fylles ut.
  1. Skriv kort og enkelt uten unødvendige fagtermer. Bruk et språk som også de uten fagkunnskap forstår.
  1. Vær konkret på hvilke utfordringer som skal løses når du skriver søknaden. De som leser søknaden er mer interessert i de stegene som må gjennomføres for å løse utfordringene, enn lange beskrivelser av resultatene en vil oppnå.
  1. De som leser søknaden i de konkurransebaserte støtteordningene leter etter de aller beste prosjektene. Vis at dere har ambisjoner og forutsetningene som skal til for å lykkes. Vis en konkret plan for hvordan dere skal lykkes.
  1. Ikke gjør prosjektet større enn nødvendig, og ikke overdriv budsjettet. Det er ingen som blir rik av tilskudd, bare mindre fattig. For å få en krone må du bruke to selv. Tenk at du skal bruke så få kroner som mulig for å komme frem til de løsningene som trengs for å lykkes.
  1. Vær ærlig og etterprøvbar. Ha full oversikt over hva som står i søknaden du leverer, særlig dersom du ikke har skrevet den selv. Vær forberedt på å bli kontaktet av saksbehandler for nærmere avklaringer.
 
Mer informasjon

Vi hjelper deg å
realisere!

Qbird har hjulpet en rekke norske bedrifter med å etablere og sikre finanisering av utviklingsprosjekter. Våre rådgivere har lang erfaring med innovasjonsprosesser både fra næringsliv og virkemiddelapparat og kan bistå med søkander om støtte fra SkatteFUNN, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Vårt mål er å begrense risiko og realisere vekstpotensialet i din bedrift.

Full åpenhet og ingen bindinger

Vi vil konkurrere på kvalitet, ikke pris og praktiserer derfor full åpenhet om våre honorarer og oppdragsavtaler helt uten bindinger.

Ved bruk av denne nettsiden samtykker du til bruk av informasjonskapsler.