Søk SkatteFUNN allerede nå og kom først i køen når søknader skal behandles.

Søk SkatteFUNN tidlig!

Merete Skårland

Vi oppfordrer alle bedrifter til å søke SkatteFUNN tidlig på året! Da er veiledningsmulighetene bedre, og saksbehandlingstiden kortere.

Bedrifter som jobber med forskning og utvikling (FoU) innenfor alle bransjer og fagområder, kan søke SkatteFUNN og få 19 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret.

Unngå lang kø

Forskningsrådet får årlig inn mer enn 4000 søknader om SkatteFUNN. De aller fleste søknadene blir levert tett opp mot garantifristen 1. september.

Søknader om SkatteFUNN sendt inn kort tid før fristen får derfor gjerne lang behandlingstid, og søkere får da ofte ikke avklaring før helt mot slutten av året.

God kapasitet

De tre første månedene i 2020 ble det kun registrert 335 SkatteFUNN-søknader. På denne tiden av året har Forskningsrådet normalt bedre kapasitet og bedre muligheter for veiledning. Tidlig innsendte søknader får også normalt betydelig kortere saksbenadlingstid. Dermed får din bedrift raskere avklaring rundt finansiering.

Åpent for innsending

Selv om det ennå er lenge til 1. september 2021, anbefaler vi derfor at dere allerede nå begynner å planlegge prosessen mot mulig SkatteFUNN-søknad!

Søknader for årets prosjekter kan sendes inn allerede nå. Vi hjelper deg gjerne gjennom hele prosessen – fra planlegging og søknadsskriving, til rapportering. Kontakt oss i dag for mer informasjon!

DEl denne artikkelen
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Full åpenhet og ingen bindinger

Vi vil konkurrere på kvalitet, ikke pris og praktiserer derfor full åpenhet om våre honorarer og oppdragsavtaler helt uten bindinger.

Vi hjelper deg å
realisere!

Qbird har hjulpet en rekke norske bedrifter med å etablere og sikre finanisering av utviklingsprosjekter. Vi har lang erfaring med innovasjonsprosesser både fra næringsliv og virkemiddelapparat. Vårt mål er å begrense risiko og realisere vekstpotensialet i din bedrift.

Ved bruk av denne nettsiden samtykker du til bruk av informasjonskapsler.