Tilskudd til innovasjonskontrakter

Innovasjon Norge kan bidra med finansiell risikoavlastning gjennom innovasjonskontrakter til små og mellomstore bedrifter i alle vekstfaser. 

Målgruppen er innovative bedrifter med internasjonalt vekstpotensial som har ambisjoner om å styrke bedriftens konkurransekraft og posisjonere bedriften for internasjonale markeder. Innovasjonskontrakter gir tilskudd til leverandørbedrifter som har et innovasjonsprosjekt i samarbeid med en pilotkunde.  Forutsetningen for støtte er at risikoen i prosjektet er så stor at tilskuddet er nødvendig for å kunne starte prosjektet. Prosjektet må tilby et nytt produkt eller løsning pilotkunden har et klart behov for. Rettighetene for løsningen skal tilhøre leverandørbedriften, og søker må ha en plan for framtidig salg til nye kunder utover pilotkunden.

Kjernen i Innovasjonskontrakter er utvikling i tett samarbeid med markedet og pilotkunde, der fokus ligger på kommersialisering, skalering og vekst.  Tilskuddet skal føre prosjektet helt frem til en før-kommersiell prototype. Prosjekter som omhandler omstilling eller utvikling av ny teknologi for nye markeder, kan også være kvalifisert for tilskudd gjennom innovasjonskontrakter.

Du kan lese mer om innovasjonskontrakter på Innovasjon Norges nettsider.

Ved bruk av denne nettsiden samtykker du til bruk av informasjonskapsler.