Våre tjenester

Vurderer din bedrift å søke tilskudd fra SkatteFUNNInnovasjon NorgeForskningsrådet eller Enova? Da kan vi hjelpe deg!

Hva vil det koste bedriften å utvikle teknologien, tjenesten eller produksjonsprosessen? Har teknologien livets rett i markedet? Hva må til for å overbevise styre/eiere om en satsing? Finnes det noen tilskuddsordninger for dette prosjektet? Er selskapet i posisjon til å kunne motta offentlige tilskudd? Hvilke skal en søke? Hvordan etablere et forutsigbart utviklingsløp? Bør teknologien beskyttes? Har vi det i det hele tatt lov å operere i markedet med denne teknologien?

Etableringsfasen i et utviklingsprosjekt kan oppleves uoversiktlig og kaotisk. Det kan være vanskelig å orientere seg gjennom de mange ordninger og muligheter som utgjør virkemiddelapparatet . Vi ønsker å vise vei og legge forholdene til rette for at dere skal få en mest mulig forutsigbar vei i utviklingsløpet.

Vi kan bidra gjennom en helhetlig tilnærming til utviklingsprosessen; fra prosjektetablering og optimalisering av offentlig finansiering til oppfølging og rapportering.

Ved bruk av denne nettsiden samtykker du til bruk av informasjonskapsler.